Vážení přátelé,

boj se zákeřným Covid19 nás už přes rok sužuje. Musíme však vytrvat, zatnout zuby a věřit, že jednou bude konec a vrátíme se k normálním životům.

Dnes slavíme svátek narození prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, kdy mj. předseda Senátu Miloš Vystrčil položil květiny u sochy TGM na Hradě. V omezené míře proběhly v ČR i další komorní připomínkové akce.

Mrzí mne však, že ve zpravodajství v hlavních zprávách o pietních akcích mnoho nezaznělo.

Mimoto tento den proběhly dvě demonstrace proti vládním opatřením, které po zásahu policie, narušily pietní ráz svátku republiky k TGM.

Jako občan vnímám, že nejen u nás, ale i v zahraničí, vlivem zhoršující se ekonomické situace zaviněné Covid19, stoupá frustrace lidí a demonstrace, které často násilně končí. Narozdíl však od zahraničí (Německo, Rakousko, Izrael) naše vláda nedokáže účinně bojovat s Covid19, místo toho špatnými opatřeními poškozuje ekonomiku a tedy budoucnost lidí, a z toho opět pramení násilí, které se slušným lidem hnusí.

Proto jsme se jako z. s. Společnost Antonína Švehly rozhodli uspořádat (pokud to Covid19 situace dovolí) v červnu naši tradiční akci Švehlova cesta (vlastivědnou pouť po stopách státníka v Praze 15) s podtitulem Pochod proti strachu. Strach je to, co nás tento covidový čas ovládá a je původcem zla, násilí a frustrace, kdy si lidé berou také to nejvzácnější, co mají, a sice svůj život.

Setkejme se spolu na naší červnové akci (bude včas zveřejněna na webu SAŠ) a jako hrdí občané, kteří jsou demokratického smýšlení, vydejme se na tento pochod - vlastivědnou pouť a vyzveme naše spoluobčany v celém státě ke svornosti, jednotě a spolupráci všech demokratických a svobodomyslných sil. Jen tím ukážeme, že nepodléháme strachu a zlu, a vidíme cestu z toho ven.

Od 17. do 23. května 2021 se uskuteční odložený XV. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel na téma Právo na právo. Byl bych rád, abychom se jej také zúčastnili, jak i naši představitelé SAŠ tradičně a pravidelně činí.

Doufám, že tématu festivalu Právo na právo se budou naše média věnovat ve svém zpravodajství stejně jako připomínky 15.3., kdy je výročí nacistické okupace.

Přejme si společně, že po podzimních volbách se situace změní k lepšímu, aby se opět nalezl klid a harmonie.

S úctou

Mgr. Pavel Černý, předseda Společnosti Antonína Švehly, z.s.