Vážené dámy a vážení pánové,

dovoluji si Vás oslovit jménem zapsaného spolku Společnost Antonína Švehly. Naše občanské sdružení se prezentuje jako nositel prvorepublikových idejí na liberálně konzervativním základě. Cílem a úkolem naší společnosti je rozvíjet a posilovat odkaz státníka tehdejší Agrární strany, ministerského předsedy Antonína Švehly. Struktura našeho programu spočívá v pořádání diskuzí, výstav, konferencí, výletů, vzpomínek pamětníků a příznivců i například slavností. Nechybí ani mezinárodní spolupráce (mj. s Norskem).

Spolupracujeme také se společnostmi podobného zaměření. Jste-li podobného založení nebo cítíte-li se příznivci či obdivovateli Antonína Švehly, staňte se prosím našimi podporovateli.

Na území České republiky působíme více než 10 let a jsme nezávislou, pravicově zaměřenou společenskou organizací. Vyznáváme a důraz klademe na hodnoty jako jsou morálka, čest, slušnost, tradice, rodina a úcta k vlasti. Vzhledem k faktu, že jsme neziskovou organizací, jsme finančně závislí především na finančních prostředcích od soukromých dárců.

Jsme si vědomi, že ekonomická krize donutila řadu podniků k úspoře nákladů, přesto si Vás dovoluji požádat o finanční podporu, která by nám pomohla v naší činnosti, zejména při vzdělávání a osvětě v celé šíři české společnosti.

Podpoříte-li naši činnost finančně či jakoukoliv jinou formou, pomůžete nám v rozvoji naší organizace a také v pozitivním ovlivnění celé české společnosti přesně v duchu našich zásad a hodnot. Za tuto pomoc Vám předem srdečně děkujeme.

S přáním hezkého dne
Mgr. Pavel Černý, předseda Společnosti Antonína Švehly, z.s.

 

Jak finančně podpořit SAŠ z.s.?

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem jak finančně podpořit SAŠ z.s. je pomocí bankovního převodu přímo na naše oficiální konto u FIO banky: 2500783231/2010

Do políčka „zpráva pro příjemce“ uveďte celé své jméno / firmu, telefon a úplnou adresu. Fyzické osoby uvedou jako variabilní symbol své rodné číslo, právnické osoby své IČ.

Dále prosím dvakrát vyplňte přiloženou darovací smlouvu, vlastnoručně ji podepište a obě zašlete na adresu:

Společnost Antonína Švehly, z.s.
Praha 10
Bruslařská 1187/12
PSČ 102 00

Garantujeme Vám, že jednu kopii Vám zašleme potvrzenou zpět, a Vy si tak následně budete moci odečíst dar ze základu daně při svém ročním zúčtování. Druhá kopie musí být uložena v účetnictví SAŠ. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů ohledně darů se obracejte na předsedu SAŠ Mgr. Pavla Černého e-mailem na cerny.sasos[zavinac]gmail.com.

Darovací smlouvy ke stažení zde.

 

Podporovatelé:

CZC
Metrans
Kolektory
MZe
TV Facility
znak_praha_15
Asociace soukromého zemědělství ČR
Agrární komora ČR
Bessergold
banner akkasparek.com
Jaroslav Mestek
Ivo Feierabend
banner techsoup.cz