Švehlovy lípy svobody

Cílem tohoto projektu je obnovit tradici z doby První republiky Československé, kdy se na území měst a obcí vysazovaly stromy republiky, na počest šedesátin Antonína Švehly a po jeho smrti. Sázení Švehlových líp doprovázela podobná slavnost jako při odhalování pomníků (průvody, projevy, Selské jízdy, sokol, hasiči).

 

Busty, památníky a památky

Cílem projektu je dokumentovat současný stav památek spjatých se jménem Antonína Švehly na území ČR a za přispění partnerů se spolupodílet na jejich obnově, případně údržbě.

 

Přednášky na středních školách

Cílem tohoto projektu je pořádat přednášky a besedy na středních školách na téma historie agrárního hnutí a demokratických tradic ČR.

 

Zpravodaj

SAŠ z.s. vydává profesionální zpravodaj ŠveHLAS, kde informuje o akcích, projektech, přináší nové informace z kultury a historie a nabízí prostor našim partnerům.

 

Muzeum

Našim ambiciózním a dlouholetým plánem je vybudovat pamětní síň – kamenné muzeum A. Švehly v Praze 15 – Hostivaři za přispění partnerů z řad institucí veřejné správy, státních a soukromých organizací.