Jako je již dlouholetou tradicí, dne 27. 10., v předvečer státního svátku 28. Října, uspořádala Společnost Antonína Švehly vzpomínkové setkání k uctění památky našeho slavného rodáka a prvorepublikového ministerského předsedy za agrární stranu Antonína Švehly. Oslava proběhla za poměrně vlídného počasí a opět za účastí široké veřejnosti. Záštitu poskytla zástupkyně starosty městské části Praha 15 Lucie Prinzová, DiS.

Slavnostní setkání zahájil předseda Společnosti Mgr. Pavel Černý položením květin a přivítáním všech vzácných hostů a příznivců. Setkání se zúčastnili zástupci České obce sokolské, baráčníci, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Pomocných technických praporů ad. Po přečtení zdravic mj. paní předsedkyně PSPČR Miroslavy Němcové a poslance PSPČR Ing. Vladislava Vilímce, vystoupil předseda OV ČSBS Praha 15 Ing. Karel Sedláček, který pozdravil všechny přítomné a citoval heslo Antonína Švehly, které je umístěno na naší bustě. Závěrečného slova se ujala za naši městskou část zástupkyně starosty Lucie Prinzová, DiS., která zhodnotila osobnost a charakter státníka Antonína Švehly a jeho význam pro dnešek.

Program poté pokračoval neformálním posezením v příjemném prostředí restaurace Karolína s diskuzí, občerstvením a zpěvem oblíbené písně prezidenta TGM „Ach synku, synku...“.

Mgr. Pavel Černý