Jako je již dlouholetou tradicí, dne 27. 10., v předvečer státního svátku 28. Října, uspořádala Společnost Antonína Švehly slavnostní shromáždění u busty našeho slavného rodáka a prvorepublikového ministerského předsedy za agrární stranu Antonína Švehly. Oslava proběhla za příjemného slunného podzimního počasí a opět za hojné účasti více než 50 lidí. Záštitu poskytl ministr zemědělství Marian Jurečka a starosta městské části Praha 15 Milan Wenzl. Akci finančně podpořila MČ Praha 15 a podnikatel Miroslav Procházka, majitel firmy ENSLO CZ s.r.o..

Kromě pana starosty se slavnostního setkání z významných hostů zúčastnila paní poslankyně Helena Válková. Byli zde přítomni zástupci společenských organizací (mj. Sokol, Baráčníci a Spolek Národního zemědělského muzea) a také zástupci organizací a institucí (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Sdružení křesťanských seniorů, Český svaz bojovníků za svobodu), sedláci a bývalí agrárníci, zástupci akademické obce a další.

Slavnostní setkání zahájil předseda Společnosti Mgr. Pavel Černý položením květin spolu s ostatními a přivítáním všech vzácných hostů a příznivců. Poté sbor Základní umělecké školy Hostivař zazpíval naši státní hymnu. Jako první se ujal slova starosta Milan Wenzl, který ve svém projevu zdůraznil historickou a státotvornou úlohu Antonína Švehly. Připomenul také přítomným aktivní vztah Antonína Švehly ke spolkovému životu a k běžným občanům a jeho mimořádnou pracovitost. Poté vystoupila se zajímavým proslovem paní poslankyně Helena Válková, která všem připomenula Antonína Švehlu jako opravdového státníka, který politiku chápal jako službu občanům a také ve své řeči shrnula obdivuhodný postoj Antonína Švehly a jeho sociální cítění během první světové války, kdy venkov živil města. Dále se slova ujal první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek, který osvítil přítomným srdce politiky Antonína Švehly a jeho úlohu při vzniku Československa v říjnových dnech a jeho vlastenecké a demokratické cítění. Další vystoupil s řečí zástupce selského stavu Jan Trmal, který představil Antonína Švehlu nejen jako mistra politického kompromisu, ale také jako muže akce, který se obětoval pro národ a stát. Předseda SAŠ Pavel Černý ve svém závěrečném vystoupení shrnul zakladatelskou roli Antonína Švehly nejen jako zakladatele Národního zemědělského muzea, Zemědělské knihovny, Agrární banky, ale také Mezinárodního agrárního byra. Bylo také připomenuto, že v roce 2018 ke stému výročí republiky podá Společnost Antonína Švehly návrh prezidentu republiky na státní vyznamenání pro Antonína Švehlu in memoriam.

Poté sbor ZUŠ Hostivař zazpíval národní písně, z nichž závěrečná byla Masarykova oblíbená Ach synku, synku. V úplném závěru přítomní minutou ticha uctili památku Antonína Švehly.Poté program pokračoval posezením v příjemném prostředí restaurace Na Kačabce s diskuzí, občerstvením a besedou nad svépomocným nesocialistickým družstevnictvím a dějinami Hostivaře a Toulcova dvora.

Mgr. Pavel Černý