Ve čtvrtek dne 27. října 2022 uspořádala Společnost Antonína Švehly za finanční podpory MČ Praha 15 a pod záštitou starosty MČ Milana Wenzla, který je zároveň poslancem, shromáždění u busty státníka Antonína Švehly za agrární stranu. Setkání se zúčastnila řada významných hostů (mj. nově zvolená senátorka Hana Marvanová, Jan Doboš, ředitel Knihovny Antonína Švehly, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů ČR Ladislav Kudrna, vědecký pracovník ÚZEI Tomáš Doucha, zástupci Sokola, Baráčníků, Českého svazu bojovníků za svobodu, Aktivních seniorů Prahy 15 a dalších spolků). Účast byla hojná, přišlo přibližně 30 návštěvníků. Kulturní část zajišťovala Marie Felixová, zpěvačka a pedagožka.


Byli zde přítomni zástupci společenských organizací, prapor u busty držel zástupce Selské jízdy, Baráčníků, ČSBS a Sokola. Byli zde i potomci slavných selských rodů jako dlouholetý člen SAŠ Jan Malypetr, vnuk ministerského předsedy za Agrární stranu. MČ Praha 15 zastupovala ředitelka kanceláře starosty MČ Pavlína Nejedlíková. Fotografování se ujala bývalá kronikářka MČ a nositelka Ceny Antonína Švehly Marie Zdeňková.

 

 

Slavnostní setkání zahájil předseda Společnosti Pavel Černý přivítáním všech přítomných. Poté následovalo položení květin spolu s ostatními zástupci organizací v čele se zástupkyní MČ Praha 15 Pavlínou Nejedlíkovou. Následně byla minuta ticha ze zesnulé členy Společnosti Antonína Švehly a oběti války na Ukrajině a všech moderních válek. Zpěvačka Marie Felixová přednesla oblíbenou píseň prezidenta T. G. Masaryka Ach synku, synku!. Poté se ujala slova senátorka Hana Marvanová, která zhodnotila výjimečnou osobnost Antonína Švehly po politické a mravní stránce a jeho roli při vzniku Ústavy Československa z roku 1920, která byla inspirací pro Ústavu ČR z roku 1993, jejíž spoluautorkou byla mj. právě Hana Marvanová. Zdůraznila také, že je třeba hájit demokracii a svobodu, což jsou hodnoty, na kterých byla založena První republika. Ředitel Knihovny Antonína Švehly Jan Doboš (v zastoupení za ředitele Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpána Kaly) ve své řeči zdůraznil význam činnosti Antonína Švehly při založení Československa a přítomné informoval o příštím roce 2023, kdy budeme společně s KAŠ a Selskou jízdou v Národním zemědělském muzeu vyhlašovat Rok Antonína Švehly a pořádat celoroční akce. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů ČR Ladislav Kudrna ve svém vystoupení připomenul osudy Švehlova nástupce v čele Agrární strany Rudolfa Berana, který spolu s generálem Janem Syrovým byli obětmi komunistické msty, pronásledování a věznění a ÚSTR se podílel na úsilí o jejich rehabilitaci, kterou si oba politici zaslouží. Společnost Antonína Švehly se Selskou jízdou příští rok navrhne budoucímu prezidentu ČR nejvyšší státní vyznamenání pro Rudolfa Berana.


Na závěr následoval, v provedení Marie Felixové, zpěv státní hymny a společné focení a pozvání do nedaleké Restaurace Hotelu Kanárek na pohoštění a přátelskou diskusi. Hlavními body bylo úsilí k rehabilitaci Rudolfa Berana a dlouholetý plán SAŠ založit Muzeum Antonína Švehly.