V předvečer státního svátku 28. října proběhlo tradičně u busty státníka Antonína Švehly, hostivařského sedláka a patriota, pod záštitou poslance Milana Wenzla a starosty MČ Praha 15 Michala Fischera, s mediální podporou MČ Praha 15 a následnou besedou a pohoštěním v Komunitním centru hostivařské fary, které zajistil poslanec Milan Wenzl, zakládající člen Společnosti Antonína Švehly a bývalý dlouholetý úspěšný starosta MČ Praha 15, slavnostní shromáždění.

Po přivítání předsedou SAŠ Pavlem Černým a kladením květinových darů a věnců byl celkový kulturní program u busty obohacen také společným zpěvem písně Ach synku, synku a v závěru české státní hymny, kterou vedla zpěvačka – učitelka Marie Felixová.

Mezi vystupujícími byl poslanec Milan Wenzl, dále náměstek ministra zemědělství Radek Lanč, místostarosta MČ Praha 15 Petr Neumann, zástupkyně Knihovny Antonína Švehly Ludmila Burgetová, předseda OV Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 15 Václav Kouba, předsedkyně Aktivních seniorů Praha 15 Jana Topolová a autor pamětních medailí Antonína Švehly umělec Slavomír Primák. Pamětní medailí a diplomem jsme ocenili za mimořádnou činnost a péči o odkaz státníka Antonína Švehly a podporu naší SAŠ poslance Milana Wenzla, Jana Malypetra z významného selského rodu a Selskou jízdu, která spolu s Baráčníky a dalšími spolky držela čestnou stráž.

Mezi projevy zaznělo ocenění činnosti naší Společnosti Antonína Švehly, obdiv k osobnosti Antonína Švehly, jeho morálním hodnotám a zásluhám pro zemědělství, stát a národ, a v neposlední řadě trvalých hodnot demokracie, svobody a vlastenectví.