V pátek dne 12. 12. 2008 uspořádala Společnost A. Švehly u příležitosti výročí úmrtí A. Švehly jako již tradičně pietní shromáždění u hrobky Antonína Švehly na hostivařském hřbitově. Setkání bylo zahájeno odpoledne v 16 hodin. Události se zúčastnili zástupci veřejného a kulturního života, jakož i vědeckých institucí a farnosti Hostivař (P. ThLic. Mariusz Kuźniar).

Po přivítání účastníků předsedou SAŠ Mgr. Pavlem Černým, položením květin a krátkém zahajovacím proslovu bylo slovo předáno panu ministru zemědělství České republiky Mgr. Petru Gandalovičovi, který připomenul význam Antonína Švehly v období tzv. První republiky a jeho podíl na vzniku samostatného Československého státu. Ministr zároveň zdůraznil odkaz A. Švehly i do současnosti.

Za hostitelskou městskou část Praha 15 vystoupila zastupitelka slečna Lucie Prinzová, DiS., která ve svém příspěvku mj. ocenila mimořádně obětavou činnost A. Švehly pro tehdejší ČSR a dále poděkovala Společnosti A. Švehly za její kulturní přínos a šíření odkazu tohoto státníka nejenom v místě jeho rodného Hostivaře, ale za propagaci jeho myšlenek napříč celou ČR.

S odborným historickým příspěvkem vystoupil další host senátor PČR PhDr. Tomáš Grulich, který pronesl krátkou řeč na osobnost A. Švehly a vyzdvihl jeho morální kredit.

Dalším pozvaným byla paní náměstkyně primátora HLMP Ing. Marie Kousalíková, která se ze zdravotních důvodů omluvila a zaslala věnec a ústní zdravici prostřednictvím předsedy SAŠ.

Následně vystoupili zástupci České obce sokolské, pan starosta TJ Sokol Hostivař Ing. Luděk Barták a Jaroslava Tůmová ze Sokola Říčany a Radošovice, kteří ve svých příspěvcích pohovořili o vztahu A. Švehly k Sokolskému hnutí a osvětlili jeho vztah k Sokolu Hostivař a Říčany.

Za akademickou obec vystoupila paní docentka Eva Broklová, pracovnice Masarykova ústavu a archivu AVČR, která zhodnotila ideje A. Švehly.

Na závěr poděkoval všem přednášejícím a hostům předseda SAŠ Mgr. Černý a přítomné pozval na neformální besedu spojenou s malým občerstvením v příjemném a útulném prostředí jídelny Toulcova dvora. Pietního shromáždění na hostivařském hřbitově se také zúčastnila kronikářka MČ Praha 15 paní Marie Zdeňková, která z celé akce pořídila fotografie pro Archiv kroniky MČ Praha 15.