V sobotu dne 10. 12. 2022 dva dny v předvečer výročí úmrtí našeho hostivařského významného rodáka a státníka první republiky Antonína Švehly, uspořádala Společnost Antonína Švehly pietní shromáždění u jeho hrobu na hostivařském hřbitově.

Pietní akt proběhl pod záštitou starosty MČ Praha 15 pana Michala Fischera s finanční podporou MČ za účasti zástupců MČ Praha 15, tradičních organizací ČSBS, Aktivní senioři, Baráčníci, Sokolové. Čestnou stráž u hrobu vykonávali praporečníci Baráčníků Horní Měcholupy. Mezi vzácnými hosty nechyběli např. pracovník Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Tomáš Doucha a Jaroslav Vítek, pověřenec pro ochranu osobních údajů při Úřadu vlády ČR.

Hovoří předsedkyně výboru volnočasových aktivit MČ Praha 15 paní Lucie Kubesa

Po kladení květinových darů následovaly proslovy. Předseda SAŠ Pavel Černý přečetl přítomným zdravici senátora Pavla Fischera, kde zhodnotil osobnost Antonína Švehly a jeho schopnost přimět politiky nejrůznějších názorů, aby si sedli k vyjednávacímu stolu a společně hledali konsensus, dále úspěchy A. Švehly na evropské úrovni a jeho dlouholetou službu Československému státu a stálost jeho hodnot, které přetrvávají. Dále byly tlumočeny pozdravy a přání budoucí spolupráce s naší Společností Antonína Švehly od předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR pana Jaroslava Šebka a omluva paní senátorky Hany Marvanové a našeho vzácného člena Jana Malypetra, vnuka ministerského předsedy za agrární stranu. První proslov měla paní Lucie Kubesa, předsedkyně výboru volnočasových aktivit, která připomenula výročí Antonína Švehly, která si budeme připomínat příští rok v rámci Roku Antonína Švehly. Zástupce Demokratického klubu Jan Müller vyzdvihl zásady pro demokracii a svobodu, které prosazoval Antonín Švehla. Josef Hejnic z Křesťanského společenství Praha Hostivař pronesl duchovní promluvu spolu s modlitbou Otčenáš a také boží přímluvy za uzdravení bývalého pana starosty Milana Wenzla, který je zároveň poslancem PSP ČR.

Hovoří zástupce Křesťanského společenství Hostivař br. Josef Hejnic

Na závěr proběhlo společné focení u hrobu státníka a předseda SAŠ Pavel Černý poděkoval přítomným za účast a pozval je do restaurace na Kačabce, kde proběhla prezentace nového skvělého projektu společnosti České dukáty, paměťovky Antonína Švehly a také byla podepisována petice na podporu obnovení pomníku Antonína Švehly v Táboře.

Mgr. Pavel Černý spolu s paní Vivienne Soykovou u rollupu nové Paměťovky Antonína Švehly společnosti České dukáty