V sobotu dne 16. 12. 2023 v rámci kulatého 90. výročí úmrtí našeho hostivařského významného rodáka a československého státníka Antonína Švehly, uspořádala Společnost Antonína Švehly pietní shromáždění u jeho hrobu na hostivařském hřbitově.

Pietní akt proběhl pod záštitou poslance Milana Wenzla a starosty MČ Praha 15 Michala Fischera s finanční podporou MČ a sponzorsky zajištěným pohoštěním pana poslance za účasti zástupců MČ Praha 15 (místostarosta Michal Frauenterka, kronikářka Pavlína Nejedlíková), dále tradičních organizací ČSBS, Aktivní senioři, Baráčníci, TJ Sokol Hostivař. Čestnou stráž u hrobu vykonávali praporečníci Baráčníků Horní Měcholupy. Mezi vzácnými hosty nechyběli např. dlouholetý pracovník Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Tomáš Doucha a ředitel Knihovny Antonína Švehly Jan Huml.

Po kladení květinových darů následovaly proslovy. Setkání moderoval předseda SAŠ Pavel Černý. Mezi osobnostmi naší SAŠ nechyběli vzácní potomci agrárních rodů Jan Malypetr, vnuk ministerského předsedy za agrární stranu, a Jan Trmal, dlouholetý místopředseda. Mezi projevy (poslanec Milan Wenzl, místostarosta Michal Frauenterka, starosta TJ Sokol Hostivař Luděk Barták, historik Jan Boris Uhlíř, ředitel Knihovny Antonína Švehly Jan Huml, místopředseda ČSBS Emil Kulfánek) zazněla slova uznání významného přesahu osobnosti státníka Antonína Švehly pro národ, republiku, Sokol, zemědělství a demokracii a také byla vyslovena zástupci MČ Praha 15 podpora další činnosti naší Společnosti Antonína Švehly, čehož si velmi vážíme.

Poté jsme zahráli píseň „Už mně koně vyvádějí“, kterou hráli a zpívali tehdy účastníci pohřbu Antonína Švehly včetně prezidenta T. G. Masaryka.

Praporečníci TJ Sokol Hostivař, Baráčníci Horní Měcholupy, Jan Trmal s českou státní vlajkou

Kladení květinových darů (zde Jan Malypetr a předseda SAŠ Pavel Černý)

Předseda SAŠ Pavel Černý vítá hosty

Poslanec Milan Wenzl

Místostarosta MČ Praha 15 Michal Frauenterka

Starosta TJ Sokol Hostivař Luděk Barták

Jan Boris Uhlíř, historik České Obce Sokolské

Jan Huml, ředitel Knihovny Antonína Švehly

Emil Kulfánek, místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu

Společné focení hlavních hostů u hrobu státníka Antonína Švehly

Na závěr proběhlo společné focení u hrobu státníka a předseda SAŠ Pavel Černý poděkoval přítomným za účast a pozval je do komunitního centra Farní dvůr, kde proběhl slavnostní akt udělování pamětních medailí a listů Antonína Švehly oceněným, a sice MČ Praha 15, emeritní kronikářce Marii Zdeňkové, Národnímu zemědělskému muzeu, Knihovně Antonína Švehly a sedláku Radku Hyhlanovi. Autorem pamětních medailí je umělec Slavomír Primák, otec projektu Muži října českého filantropa a podnikatele Zbyňka Passera.