U příležitosti státního svátku ČR dne 28.10.2009 uspořádala jako již tradičně Společnost Antonína Švehly, o.s. vzpomínkové slavnostní setkání u busty A. Švehly v Praze - Hostivaři. Události se účastnilo přibližně kolem padesáti hostů, zástupci naší radnice, Senátu, PSP ČR, hl. města Prahy, TJ Sokol Hostivař, Společnosti bratří Čapků, Masarykova demokratického hnutí a dalších organizací či institucí. Nechyběli ani hosté mimopražští. Zde bych rád zmínil Ing. Jana Kernera, starostu města Loun.

Setkání bylo zahájeno položením kytic a věnce. Po zahájení předsedou SAŠ Mgr. Pavlem Černým a tlumočení zdravic od zástupců českého veřejného života (místopředseda Senátu MVDr. Jiří Liška, senátor Karel Schwarzenberg, poslanec JUDr. Marek Benda) bylo předáno slovo čestnému předsedovi SAŠ senátoru Janu Nádvorníkovi, který ve svém proslovu zhodnotil osobnost a význam A. Švehly. Dalším řečníkem byl bývalý ministr zemědělství, poslanec Mgr. Petr Gandalovič, který zdůraznil historickou roli a hospodářský vývoj soukromých zemědělců od časů První republiky dodnes. Poté se ujala slova náměstkyně primátora HLMP Ing. Marie Kousalíková. Ta ve svém mimořádně zajímavém příspěvku připomenula mravní a morální hodnoty, které po celý svůj život Antonín Švehla prosazoval. Za naši městskou část vystoupil z přítomných členů zastupitelstva a rady starosta Jiří Petříš, který ve svém projevu shrnul vztah Antonína Švehly k rodné Hostivaři a jeho inspiraci pro dnešní dobu. Z akademické obce vystoupila MUDr. Lidmila Ripová, místopředsedkyně Masarykova demokratického hnutí, která vyzdvihla pozitivní roli vztahu mezi A. Švehlou a prezidentem TGM. Dalším řečníkem byl 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Lehký, který nastínil problematiku bádání dějin selského stavu během totalit 20. století. Za profesní organizaci Asociace soukromého zemědělství měl příspěvek Ing. Josef Stehlík, který se věnoval tématu sedláků dnes a v minulosti a boji proti zneužití A. Švehly v čase československé historie. Posledním vystupujícím byl starosta Švehlovy sokolovny Ing. Luděk Barták, který přítomným představil a přiblížil postavu Antonína Švehly v jeho reálné zemité podstatě a opravdovosti.

Nato předseda SAŠ pozval všechny přítomné k příjemnému posezení v nedalekém Hotelu Kanárek, kde pokračoval program s besedou mj. s Milanem Paumerem, Miroslavem Lehkým, Janem Udržalem a Ing. Janem Malypetrem z agrárních rodin.

Mgr. Pavel Černý