/Pavel Černý, 15.12.2004/

U příležitosti oslav státního svátku dne 28. října 2004 uspořádala Společnost Antonína Švehly již druhé přátelské setkání u Švehlova pomníku. Slavnost proběhla za účasti místních občanů a řady významných osobností v čele se starostou Janem Nádvorníkem, čestným předsedou Společnosti.

Dalšími osobnostmi setkání byli poslanec PČR Ing. Vladimír Doležal a vnuk předního prvorepublikového politika Ing. Jan Malypetr, CSc.. Prezident Václav Klaus, který byl pozván. ale nemohl se zúčastnit, zaslal pozdravný dopis a zastupoval jej MUDr. Boris Šťastný. Dále byli přítomni zástupci Národního zemědělského muzea, akademické obce, Masarykovy společnosti, Svazu PTP, Strany venkova, zástupce starosty Jiří Petříš a další.

Po zahajovacím projevu předsedy Společnosti Pavla Černého se ujal slova starosta Jan Nádvorník, který připomněl Švehlovu myšlenku, že politiku je třeba dělat nejen hlavou, ale i srdcem. Ing. Jan Malypetr citoval ze smutečního projevu svého dědečka – tehdejšího ministerského předsedy – nad rakví Antonína Švehly. Oba tyto projevy byly mimořádně působivé a vyzdvihly velikost Švehlovy osobnosti. Projev zástupce Spolku Národního zemědělského muzea ing. Jana Trmala vzpomněl A. Švehlu jako významného národohospodáře. Na závěr vystoupil se svým originálním projevem profesor Dalibor Plichta, člen Masarykovy společnosti.

Druhá část setkání pokračovala v příjemném prostředí Pizzerie Milano volnou diskuzí. Se svými vzpomínkami na kulturní život Hostivaře přispěl Miroslav Jabulka. Jan Broj hovořil o nesnadném životě zemědělců dříve a jejich problémech nyní. Zástupce Českého svazu PTP Jiří Růžička připomněl těžký úděl členů oddílů PTP. Většina přítomných projevila na závěr přání podobná setkání opakovat.

Společnost A. Švehly děkuje Milanu Wenzlovi za poskytnutí příjemného prostředí a občerstvení.