Dámy a pánové,dovolte mi, abych vás pozdravila jménem Masarykova demokratického hnutí. Je mi ctí, že zde mohu vystoupit. Odkazem T.G.Masaryka je život ve svobodě a demokracii. Mohli jsme na něj navázat v listopadu 1989 založením Masarykova demokratického hnutí. Základní dokument byl podepsán prezidentem Československé republiky Václavem Havlem,předsedou Federálního shromáždění Alexandrem Dubčekem a zakládajícím členem MDH byl Dr.Emil Ludvík, který byl zvolen předsedou.Jsme dobrovolnou společenskou organizací usilující o to, aby etické,humanitní a demokratické ideje Masaryka se staly součástí života občanů.

Když Masaryk dopsal Světovou revoluci poslal Švehlovi opis kapitol,které pojednávají o domácím odboji a činnosti všech statečných mužů 28.října 1918.Švehla prezidenta požádal,aby z knihy vyřadil veškeré pochvalné zmínky o jeho revolučních zásluhách. Ale nám to už Švehla zakázat nemůže.Ještě větší zásluhy měl Švehla o stavbu prvorepublikové demokratické budovy. On a prezident Masaryk se nejvíce zasloužili o stát. Krásně to řekl Rudolf Bechyně:“Antonín Švehla konal své dílo nikoliv pod Masarykem a za ním,nýbrž s ním a vedle něho.Jeli dovoleno zjednodušovat velké historické procesy do stručných zkratek,pak lze říči,že T.G.Masaryk nám vy- bojoval stát,kdežto Antonín Švehla v něm pod záštitou mohutné mravní Osvoboditelovy autority založil politický řád,spořádanou vládu a silnou vládní tradici.V jistém ohledu jsme všichni žíky Antonína Švehly“.

Děkuji za pozornost.
MUDr.Ripová