Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Je mi ctí, že mohu být jako host přítomen jednání Valného shromáždění Masarykovy společnosti zde v prostorách sálu Akademie věd České republiky. Rád bych zde na začátek pozdravil všechny přítomné jménem členské základny Společnosti Antonína Švehly a jménem svým.

Nyní bych si dovolil říci pár slov o naší organizaci. Společnost Antonína Švehly, občanské sdružení působí v České republice nyní již osmým rokem. Jsme co do počtu členů menší organizace, jak já rád říkávám taková větší rodina. Našim hlavním cílem je propagace demokratických a státotvorných ideálů a naplňování odkazu První československé republiky. Myslím, že se nám za dobu existence podařilo v rámci osvěty uskutečnit několik významných projektů. Prvním byly přednášky pro seniory a studenty, které jsem pořádali v minulých letech na Praze 15, která je našim troufám si říci opravdovým domovem. Dále máme za sebou dvě výstavy o Antonínu Švehlovi. První se konala v prostorách radnice MČ Praha 15 a druhá v prostorách k tomu nanejvýš povolaných a sice hostivařské Švehlovy sokolovny. S MČ naše společnost spolupracuje od svého založení. Našim čestným předsedou je senátor pan Jan Nádvorník, bývalý starosta, za jehož úřadování byla v Praze 15 odhalena busta Antonína Švehly. Do roka pořádáme několik veřejných akcí. Nyní bych se přesunul na výhled do budoucna.

V tuto chvíli bychom se chtěli více zaměřit na vzdělávací činnost a dostat téma Antonína Švehly do škol. Kontaktovali jsme v této věci několik městských částí. Rádi bychom uspořádali v nejbližší době kulalý stůl, kde by se sešli zástupci demokratických historických organizací a podiskutovali o možnostech vzájemné spolupráce na různých kulturních a vzdělávacích projektech. Každá historická společnost by měla v gesci svoji osobnosti, kterou propaguje.

Nedávno jsem také oslovil Historické muzeum Národního muzea s přáním připravit další výstavu, tentokrát věnovanou prezidentu Tomáši G. Masarykovi a mužům 28. Října. Na tomto a dalším bychom chtěli spolu s partnery pracovat. V závěru bych Vás rád všechny pozval na naše další tradiční setkání v Hostivaři 17.4. a 14. 4. pořádá regionální organizace Antonína Švehly pana Miloslava Růžičky setkání v Havlíčkově Brodě, kde jsem měl tu čest a potěšení být minulý rok u odhalení Švehlovy sochy přítomen. Děkuji Vám všem za možnost zde vystoupit a mějte se krásně.

Děkuji
Mgr. Pavel Černý