Vážené dámy a pánové, milí hosté,

je mi líto, že se kvůli svým pracovním povinnostem nemohu účastnit dnešního slavnostního setkání u příležitosti 136. výročí narození Antonína Švehly. Dovolte mi, abych všechny přítomné prostřednictvím dopisu pozdravil a vyjádřil poděkování Společnosti Antonína Švehly za její činnost směřující k navrácení odkazu tohoto významného politika do českého povědomí.

Jméno Antonína Švehly je vlastně synonymem pro českou, později československou agrární politiku. Tento neústupný a dominantní politik se smýšlením sedláka vytrvale sázel na pracovitost a skromnost venkovského lidu a otázka venkova pro něj byla otázkou národní. Pod jeho vedením agrární strana (později Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) vypracovala program, v němž venkovu náležela vedoucí role při budování demokratického státu. Antonín Švehla na venkově uspěl nejen díky podpoře zájmů malých rolníků a drobných živnostníků, ale především protože jeho obyvatelstvo chápal a prosazoval jako politickou a sociální sílu, která se lehce vyrovnala obyvatelům měst.

Po vytvoření Československa byl Švehla ministrem v několika vládách a významně se podílel na vypracování československé ústavy. Po dobu sedmi let působil jako předseda vlády a právě v této době se československý stát stal ve světě zásadním hospodářským i kulturním pojmem. Antonín Švehla byl velice výraznou osobností prvorepublikové politiky a měl tak významný podíl na formování a směřování československého státu, že pro něj v naší historii až do roku 1989 nebylo místo.

Aktivity Společnosti Antonína Švehly vnímám jako velmi potřebné, neboť oživováním Švehlovy památky mezi veřejností, šířením jeho demokratických idejí a připomínáním jejich platnosti i v současné době přispívají k rostoucímu pochopení českých národních tradic a potažmo k rozvoji občanské společnosti. Zejména pro mladé generace má toto působení zásadní význam.

Dámy a pánové, přeji Vám příjemné zážitky z dnešního setkání a mnoho úspěchů ve vašem úsilí.

S pozdravem
Vážený pan
Mgr.Pavel Černý
předseda Společnosti Antonína Švehly
Společnost Antonína Švehly
Bruslařská 12/1187
102 00 Praha 15 - Hostivař