Ve slunečnou středu 25.6. 2008 uspořádala Společnost Antonína Švehly, o.s. ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a ZUŠ Trhanovské náměstí filmovou přednášku pro žáky středních škol s názvem "Cenzura v české filmové tvorbě 1948 - 1968". Prostory pro akci - promítací sál nám zapůjčil ředitel ZUŠ Bc. Jiří Stárek. Přednášejícím byl pracovník a lektor ÚSTRČR Mgr. Petr Slinták.

Přednáška byla určena všem žákům a studentům a jejich přátelům, kteří chtějí poznávat národní minulost a zabývala se způsobem dramaturgické přípravy filmů v rámci československé kinematografie mezi lety 1948 - 1968. Velice zajímavě přiblížila stylové směřování tehdejší tvorby a typické znaky české filmové produkce poválečné éry. Nedílnou součástí výkladu bylo nastínění cenzurních zásahů v procesu filmové dramaturgie. V rámci přednášky byl mimo jiné promítnut dokumentární film režiséra Bernarda Šafaříka CENZUROVANÉ SNY.

Tato filmová přednáška se setkala s ohlasem zúčastněných mladých lidí a rádi bychom v této započaté tradici nadále pokračovali. Na našich stránkách budete o dalších podobných akcích včas informování a rád bych závěrem poděkoval Mgr. Petru Slintákovi a Bc. Jiřímu Stárkovi za jejich přístup k této aktivitě.

Mgr. Pavel Černý