/Pavel Černý, 7.12.2003/

U příležitosti oslav státního svátku založení Československé republiky a obnovení české státnosti uspořádala Společnost Antonína Švehly 28. října t.r. vzpomínkové společenské setkání u památníku tohoto významného prvorepublikového státníka.

Této akce se zúčastnili mj. i pan starosta naší městské části Jan Nádvorník, místostarosta Jiří Petříš a radní Rudolf Machka. Výrazným přínosem byla i přítomnost hostivařských rodáků a pamětníků, mezi nimiž bych chtěl zmínit pana Hradeckého, Jana Berana a sourozence Toulcovy z místního Toulcova dvora.

Na setkání panovala skvělá atmosféra. K bustě Antonína Švehly byla položena slavnostní kytice z rukou pana starosty Jana Nádvorníka a květiny z rukou předsedy společnosti Pavla Černého a paní manažerky Mgr. Jany Žižkové.

Po položení květin přednesl pan starosta projev, ve kterém zdůraznil klíčovou úlohu Antonína Švehly pro pochopení dějin První republiky a vyzdvihl jeho liberálně konzervativní odkaz pro dnešek. Poté jsem vystoupil se samostatným projevem na téma Švehla – veliký politický a duchovní inspirátor pro dnešní dobu a český národ. V přednášce jsem se zmínil i o důvodu založení naší společnosti, který spočíval ve snaze pečovat o Švehlův ideový odkaz a připomínat jej veřejnosti. Pan starosta u této příležitosti naší společnosti popřál k rozvoji a nabídl spolupráci.

Akce se zúčastnila i kronikářka naší městské části paní Marie Zdeňková, která se s péčí ujala i role fotografa. Po přednesech jsem položil účastníkům otázku, co pro každého z nich znamená fenomén Antonína Švehly. Společným pojítkem bylo ocenění jeho mimořádné osobnosti, pracovitosti ku prospěchu národa, vůle ke kompromisům, zásadovosti a obdivuhodného charakteru.