/Pavel Černý, 30.3.2004/

 

Ve středu dne 24. března tohoto roku uspořádala Společnost Antonína Švehly svoji první výroční Valnou hromadu. Místem konání byla oblastní kancelář ODS Praha 15, kterou nám zapůjčil předseda oblastního sdružení Pavel Klega. Akce se zúčastnilo celkem 11 lidí.

Hlavní náplní programu Valné hromady bylo zvolení členů Společnosti do orgánů SAŠ. Akce se zúčastnila mj. i paní kronikářka Marie Zdeňková, která se ujala role fotografa. Předsedou Společnosti byl zvolen Pavel Černý, místopředsedkyní Mgr. Jana Žižková a členem Rady pan Vladimír Hradecký, místní dlouholetý rodák. Předsednictví Revizní komise se ujal pan Milan Wenzl, majitel místní příjemné pizzerie Milano. Členy RK se stali Richard Zatloukal z pražských Mladých konzervativců a slečna Michala Vaňková, manažerka kanceláře ODS Praha 15. Z Mladých konzervativců posílil naše řady pan Lukáš Petřík, student FF UK, který deklaroval ochotu spolupráce Mladých konzervativců se SAŠ na různých projektech. Manažerkou Společnosti nadále zůstává paní Mgr. Jana Žižková.

Při zahájení Valné hromady jsem požádal všechny zúčastněné o projev smutku minutou ticha nad nečekaným skonem člena Společnosti a dlouholetého zastupitele pana Rudolfa Machky. Tímto ztrácí naše Společnost kvalitního člena.

Mezi důležité body programu patřila i volba čestného předsedy Společnosti. Byl jím zvolen starosta naší MČ pan Jan Nádvorník.

Poslední bodem programu byla diskuse. Při ní zaznělo mnoho podnětných myšlenek, např. paní Zdeňková nám přislíbila pomoc při realizaci vlastivědné poutě po místech, která jsou spjata se životem a památkou Antonína Švehly. Akce proběhne v sobotu 17. dubna u připomínky Švehlova narození 15. dubna. Bude zahájena v 15 hodin u pomníku Antonína Švehly, který je situován nedaleko obchodního centra Interspar. Společnost Antonína Švehly si na akci dovoluje pozvat občany Prahy 15.

V diskusi jsem také oznámil zahájenou spolupráci s Masarykovou společností a Společností Edvarda Beneše. V blízké budoucnosti plánuje naše Společnost i setkání se samotným potomkem Antonína Švehly. Mělo by se uskutečnit během květnových dnů.