Dne 12. 12. 2021, u příležitosti výročí úmrtí našeho hostivařského významného rodáka a státníka Antonína Švehly, uspořádala Společnost Antonína Švehly pietní shromáždění u jeho hrobu na hostivařském hřbitově.

Pietní akt proběhl pod záštitou starosty MČ Praha 15 a poslance pana Milana Wenzla, který na akci nemohl být přítomen kvůli hospitalizaci s leukémií. Akce se zúčastnili zástupci tradičních organizací ČSBS, Aktivní senioři, Baráčníci, Sokolové. Čestnou stráž u hrobu vykonávali praporečníci Československé obce legionářské a Baráčníků. Mezi vzácnými hosty byl např. zástupce Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Tomáš Doucha a Jaroslav Vítek, pověřenec pro ochranu osobních údajů při Úřadu vlády ČR.

Po kladení květinových darů a pamětních věnců (náměstek ministra zemědělství Pavel Veselý kladl spolu s předsedou SAŠ Pavlem Černým věnec v pátek 10. 12.) následovaly proslovy. První proslov měl Josef Hejnic z Křesťanského společenství Praha Hostivař, který pronesl modlitbu a také boží přímluvy za uzdravení pana starosty Milana Wenzla. Poté předseda SAŠ symbolicky posílal energii panu starostovi a předal slovo Michalu Mojžíšovi z Československé obce legionářské, který poděkoval Společnosti Antonína Švehly za prospěšnou společenskou činnost a zdůraznil odkaz Antonína Švehly při založení státu i ve vztahu k legionářům, kteří vedle Sokolů byli páteří republiky. Poté předseda SAŠ přečetl zdravici profesora Ivo Budila, předsedy místní organizace Trikolory na Praze 4, který kandiduje na předsedu Trikolory, o Antonínu Švehlovi a významu jeho zásluh pro stát a národ evropského formátu. Univerzitní profesor Ivo Budil je také prezidentem Československé Společnosti pro vědy a umění, organizace, která byla založena ve Washingtonu DC v roce 1958 převážně československými krajany a emigranty.

Na závěr předseda SAŠ Pavel Černý představil přítomným svůj záměr jít aktivněji inspirován ve stopách Antonína Švehly a našeho starosty pana Milana Wenzla, a zahájil kampaň do Senátu v rámci volného sdružení Občanský aktiv, kterou pozitivně přijali přítomní hosté. Poté proběhla neformální diskuse a společné přání pokojných Vánoc a lepšího roku příštího.