/Marie Zdeňková, 16.5.2004/

Prvním ročníkem, nazvaným Švehlova cesta 2004, se představila Společnost Antonína Švehly, která první valnou hromadou, konanou dne 24. března, zahájila oficiálně svoji činnost.

K setkání s pozvanými hosty a veřejností u Švehlovy busty došlo v sobotu, 17. dubna, u příležitosti Švehlova narození. Po slavnostním kladení kytic a několika úvodních slovech, předal předseda SAŠ Pavel Černý starostovi Janu Nádvorníkovi diplom čestného předsedy za rozvoj Švehlova rodiště Prahy 15 a péči o jeho odkaz a památku. Poté následovala komentovaná procházka Hostivaří po místech, kde se Švehla narodil, kde později žil, kam chodil do bývalé školy (u kostela), až po návštěvu Švehlovy hrobky od J. Plečnika.

Po stopách ministerského předsedy se vydali také zástupci Univerzity Karlovy doc. Šouša a doc. Picková, zástupce Masarykovy společnosti ing. Plichta, ale i Švehlovi příbuzní a další významní hosté.

Procházka byla zakončena v Ekocentru Toulcův dvůr, kde byl starosta Nádvorník podle starobylé tradice přivítán chlebem a solí. Na dvoře zpříjemnila závěr milého setkání dechová kapela Junior z hostivařské Základní umělecké školy. Kromě občerstvení byla připravena prohlídka areálu s ing. Smolíkovou a autogramiáda knihy „Antonín Švehla a Hostivař“. Jako její autorka mám radost, že díky společnosti bude Švehlův odkaz žít dál ve stejné vážnosti a úctě, jako tomu bylo za první republiky.