Ve středu dne 22. dubna t.r. se konal již šestý ročník vlastivědné pouti po stopách Antonína Švehly, kterou pořádala jako již tradičně Společnost A. Švehly.

Setkání bylo zahájeno odpoledne ve 13 hodin u pomníku A. Švehly v parčíku ulice Švehlova a Pražská v Hostivaři. Akce probíhala za účasti přibližně 25 lidí. Nově zavítali zástupci Společnosti bratří Čapků JUDr. Milan Kyška se svojí kolegyní. Mezi přítomnými nechyběli členové Masarykovy společnosti (Ing. Dalibor Plichta) ani zástupci dalších organizací. Zahájení byl přítomen mj. Ing. Jan Malypetr, vnuk prvorepublikového ministerského předsedy a předseda Revizní komise Společnosti A. Švehly.

Po kladení selské kytice, zahajovací řeči předsedy SAŠ Mgr. Pavla Černého a tlumočení zdravic od místopředsedkyně PSP ČR Miroslavy Němcové a ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče vystoupil se svým proslovem náš vážený člen Jan Broj, který vzpomněl mj. významu osobnosti A. Švehly pro dnešek.

Tentokrát „Cesta“ vedla v komornějším duchu za přítomnosti členů a hostů do Toulcova dvora, kde v prostorách krásných barokních stájí pokračoval program, který byl zpříjemněn volnou besedou s občerstvením. Během diskuse zaujal svým vyprávěním pan František Toulec, syn bývalých správců Toulcova dvora.

Celé odpoledne všedního dne probíhalo v příjemné náladě všech zúčastněných, kterou umocnilo příjemné jarní sluníčko.