V příjemném prosluněném sobotním odpoledni dne 16.4. uspořádala Společnost Antonína Švehly další, tentokráte již 8. ročník, vlastivědné pouti po stopách našeho významného hostivařského rodáka a státníka Antonína Švehly. Záštitu akci poskytla zástupkyně starosty MČ Praha 15 slečna Lucie Prinzová.

Na setkání nechyběli zástupci naší MČ, historických organizací a spolků, potomci agrárních rodin a i hosté z dalekých končin naší republiky.

Zahájení u státníkovy busty se ujal jako již tradičně předseda SAŠ Pavel Černý. Po přečtění zdravic (mj. z Kanceláře prezidenta republiky Václava Klause, sekretariátu ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a sekretariátu primátora HMP Bohuslava Svobody) vystoupila zástupkyně starosty naší MČ slečna Lucie Prinzová, která ve svém projevu zhodnotila charakter osobnosti Antonína Švehly a popřála SAŠ v dalším rozvoji. Poté se slova ujal předseda OV ČSBS Praha 15 Karel Sedláček, který zdůraznil význam Antonína Švehly pro dnešek a jeho vlastnosti, které by měly být vzorem nejen pro dnešní politiky.

Po tomto vystoupení předseda SAŠ Pavel Černý oficiálně zahájil další ročník této pouti. Přítomní měli možnost si prohlédnout okolí Švehlova statku, navštívit hrobku Antonína Švehly na hostivařském hřbitově. Zde měl krátký projev o vztahu Antonína Švehly k jeho rodné obci Jaroslav Brachtl z Dlouhé Loučky.

Na závěr setkání následovala prohlídka Toulcova dvora s programem a občerstvením.

Mgr. Pavel Černý