V sobotním deštivém odpoledni, dne 16. dubna, uspořádala Společnost Antonína Švehly již 12. ročník vlastivědné pouti po stopách našeho významného rodáka a státníka první republiky Antonína Švehly. Záštitu akci poskytl starosta MČ Praha 15 pan Milan Wenzl, který patří mezi zakládající členy Společnosti Antonína Švehly, spolu s poslancem PSP ČR panem Pavlem Šrámkem.

Vzhledem k horšímu počasí na setkání přišlo přibližně dvacet hostů, zástupců naší městské části, historických organizací a spolků (Sokol, Český svaz bojovníků za svobodu, Pražský akademický klub 48 a další), potomci agrárních rodin (Jan Malypetr), Tomáš Doucha z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací i hosté z dalekých končin naší republiky.

Zahájení u státníkovy busty se ujal předseda SAŠ Pavel Černý, který přítomné přivítal a poděkoval starostu MČ Praha 15 panu Milanu Wenzlovi za podporu činnosti SAŠ. Dále vystoupil pan starosta, který ocenil osobnost Antonína Švehly a jeho zásluhy za stát a jeho vztah k rodné Hostivaři. Poté se ujal slova poslanec pan Pavel Šrámek, který prezentoval Antonína Švehlu nejen jako vynikajícího státníka, ale také jako obhájce všech zemědělců. Další řeč pronesl poslanec Daniel Korte, který připomenul Antonína Švehlu jako zastánce stranické a parlamentární politiky a opravdového přítele prezidenta T. G. Masaryka. Krátkým proslovem přispěl k slavnostnímu charakteru akce zakladatel nové Agrární demokratické strany Milan Halada z Klatov, který hovořil o významu tehdejší agrární strany nejen pro zemědělství, ale i pro obranu a bezpečnost státu. Na závěr vystoupil br. Emil Kulfánek, 1. místopředseda ÚV ČSBS, který ve svém projevu kladně zhodnotil roli Antonína Švehly v historii i jako nevyčerpatelnou mravní inspiraci pro politiky dnešního času a popřál

SAŠ do dalšího rozvoje hodně sil. Po tomto vystoupení předseda SAŠ Pavel Černý pronesl přísahu věrnosti odkazu Antonína Švehly, zahájil další ročník této slavnosti a pozval přítomné na posezení do nedaleké restaurace Na Kačabce, kde probíhala přátelská beseda za bohatého občerstvení.

Mgr. Pavel Černý