V sobotním jarním odpoledni, dne 13. dubna, uspořádala Společnost Antonína Švehly již 15. ročník vlastivědné pouti po stopách významného hostivařského rodáka a státníka první republiky Antonína Švehly.  Záštitu akci tradičně poskytl starosta MČ Praha 15 pan Milan Wenzl, který byl bohužel nemocen. Celou akci finančně podpořila MČ Praha 15.

I přes chladné počasí na setkání přišlo přes 40 hostů, zástupců naší městské části (uvolněná předsedkyně výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů Lucie Prinzová a kronikářka Marie Zdeňková), historických organizací a spolků (Sokol, Junák, Český svaz bojovníků za svobodu, Společnost Národního zemědělského muzea a další), potomci agrárních rodin (člen SAŠ Jan Trmal a Jan Malypetr). Mezi nejvýznamnějšími hosty zaujímal čelní místo poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil.

Zahájení u státníkovy busty se po kladení květin ujal předseda SAŠ Pavel Černý, který přítomné přivítal a pozdravil zástupce organizací a institucí. Hudební vystoupení zajistila po celý průběh shromáždění pěvecká skupina RadHost ZUŠ Hostivař, která zazpívala v průběhu slavnostního shromáždění oblíbenou slovinskou lidovou píseň Antonína Švehly „Skřivánek zpívá, šveholí“ a „Zelení hájové“. Dále vystoupil poslanec EP Jan Zahradil, který ocenil osobnost Antonína Švehly pro založení státu a úlohu Antonína Švehly jako ministra vnitra v bouřlivém roce 1919 a také v neposlední řadě jeho pozemkovou reformu, která byla skutečně dílem vynikajícího státníka a obhájce všech zemědělců. Dále vystoupila za MČ Praha 15 Lucie Prinzová, která seznámila přítomné s nejbližším spolupracovníkem Antonína Švehly, neprávem zapomínaným Rudolfem Beranem, který byl obětí nacistické a posléze nastupující komunistické totality, který byl souzen a vězněn již od roku 1945 a zemřel roku 1954 v neblaze proslulé věznici v Leopoldově. Po proslovu předseda Společnosti Antonína Švehly Pavel Černý udělil paní předsedkyni Lucii Prinzové pamětní medaili SAŠ za dlouholetou podporu činnosti a péče o památku Antonína Švehly. Mezi držiteli medaile je také starosta MČ Praha 15 pan Milan Wenzl, paní kronikářka Marie Zdeňková či filantrop Zbyněk Passer.

Krátkým proslovem k slavnostnímu charakteru shromáždění přispěl v závěru br. Josef Hejnic z Křesťanského společenství Hostivař, který připomenul Antonína Švehlu a jeho vyznávání svobody, která je základním pilířem naší židovskokřesťanské civilizace a pronesl společně s námi modlitbu Otčenáš v souvislosti s Velikonocemi.

Poté následovalo společné focení u busty státníka a byl zahájen další ročník vlastivědné pouti, kdy všichni byli pozváni na posezení do restaurace Hospůdka Karolína, kde spolu s panem poslancem EP Janem Zahradilem, pamětníkem Františkem Toulcem a paní kronikářkou Marií Zdeňkovou spolu s příslušníkem Švehlova rodu panem Jiřím Švehlou probíhala přátelská beseda za příjemné atmosféry a bohatého občerstvení.

Mgr. Pavel Černý