V sobotním letním odpoledni, dne 19. června, uspořádala Společnost Antonína Švehly již 16. ročník vlastivědné pouti po stopách významného hostivařského rodáka, sedláka a státníka první republiky Antonína Švehly. Záštitu akci tradičně poskytl starosta MČ Praha 15 Milan Wenzl. Celou akci finančně podpořila MČ Praha 15. Místo původního 15. 4. (výročí narození státníka A. Švehly) byl kvůli protikovidovým omezením zvolen náhradní termín, jímž se zároveň symbolicky připomenul 19. 6. 1948, kdy se konal poslední Všesokolský slet, kterého se zúčastnili někteří členové tehdy rozpuštěné Selské jízdy. Zároveň 19. 6. oslavil jubilejní osmdesátiny prezident Václav Klaus, který se zúčastnil naší piety k výročí úmrtí státníka u busty Antonína Švehly 12. prosince 2020.

I přes tropické počasí a strach z Covid19 na setkání přišlo cca 25 hostů, zástupců naší městské části (starosta Milan Wenzl, bývalá kronikářka Marie Zdeňková), historických organizací a spolků (Sokol, Český svaz bojovníků za svobodu, Baráčníci a další), potomci agrárních rodin (člen SAŠ Jan Trmal). Mezi nejvýznamnějšími hosty zaujímal čelní místo předseda pražského sdružení Trikolory Václav Kubata nebo Radomil Bábek, předseda Podnikatelských odborů, který letos bude ve sněmovních volbách kandidovat za Trikoloru-Svobodné-Soukromníky. Akce se zúčastnil člen SAŠ Jaroslav Vítek, pověřenec Úřadu vlády ČR pro ochranu osobních údajů (bývalý ředitel Knihovny Antonína Švehly) nebo místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu Emil Kulfánek, kterého doprovázel předseda OV ČSBS Praha 15 Václav Kouba. Za Ústav zemědělské ekonomiky a informací se zúčastnil Tomáš Doucha, dlouholetý vedoucí pracovník.

Zahájení u státníkovy busty se po kladení květin ujal předseda SAŠ Pavel Černý, který přítomné přivítal a pozdravil zástupce organizací a institucí. Letošní ročník měl podtitul Pochod pro svobodu. Přítomní společně poté zazpívali českou státní hymnu a následně minutou ticha uctili památku zesnulých členů a přátel SAŠ (sedlák František Kožíšek či generální převor Cyriaků Jiří Stanislav). Jako první se ujal slova starosta MČ Praha 15 Milan Wenzl, který ve svém vystoupení připomenul odkaz státníka Antonína Švehly při budování státu a jeho hodnoty, které jsou platné dodnes. Pro úsilí šířit tyto hodnoty demokracie a svobody zvláště v dnešní protikovidovými opatřeními ovlivněné společnosti se rozhodl kandidovat do sněmovních voleb. Dalším vystupujícím byl předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek, který Antonína Švehlu vidí jako skutečného státníka a reprezentanta konzervativních a tradičních hodnot, na kterých by měla stát i dnešní společnost a mezi něž také patří právo svobodně podnikat, být hrdým občanem a bránit normální svět před progresivismem. Poté se ujal slova předseda pražského sdružení Trikolory Václav Kubata, který v Antonínu Švehlovi spatřuje úspěšného státníka i hospodáře, jehož zásluhou jako vůdce mužů 28. října vzniklo Československo. Ocenil také jeho mistrovství politického kompromisu. Za Český svaz bojovníků za svobodu vystoupil místopředseda Emil Kulfánek a pohovořil o odbojové organizaci Maffia, která sehrála klíčovou úlohu při vzniku státu. Ocenil taktéž mravní charakter Antonína Švehly. Na závěr z evropské perspektivy vystoupila Jana Šimková, ředitelka Evropského Institutu Renaissance, která představila Antonína Švehlu jako státníka evropského formátu.

Poté následovalo společné focení u busty státníka a byl zahájen další ročník vlastivědné pouti spolu s posezením v restauraci Na Kačabce, místě, kde se scházela tehdy odbojová Maffie, kde proběhla bohatá diskuse.

Pronesené citáty:

František Cyril Kampelík (propagátor českého finančního družstevnictví): "Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno!"

John Fitzgerald Kennedy (americký prezident): "Kam jde jeden, jdeme všichni!"

Mgr. Pavel Černý