Za krásného sobotního jarního odpoledne, dne 23. dubna, uspořádala Společnost Antonína Švehly již 17. ročník vlastivědné pouti po stopách významného hostivařského rodáka, sedláka a státníka první republiky Antonína Švehly. Záštitu akci tradičně poskytl starosta MČ Praha 15 Milan Wenzl, který je také poslancem. Akce byla finančně podpořena MČ Praha 15. Společně jsme připomenuli výročí narození státníka A. Švehly 15. 4..

Setkání u busty státníka se zúčastnilo cca 25 hostů, zástupců naší městské části (místostarostka Jitka Kolářová, bývalá kronikářka Marie Zdeňková), historických organizací a spolků (Sokol, Selská jízda, Baráčníci a další), potomci agrárních rodin (člen SAŠ Jan Malypetr). Akce se zúčastnil člen SAŠ Jaroslav Vítek, pověřenec Úřadu vlády ČR pro ochranu osobních údajů (bývalý ředitel Knihovny Antonína Švehly), za Ústav zemědělské ekonomiky a informací se zúčastnil Tomáš Doucha, dlouholetý vedoucí pracovník. Mezi hosty byl i bývalý prezidentský kandidát Petr Hannig nebo místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Prokeš, významný člen SAŠ.

Zahájení u státníkovy busty se po kladení květin ujal předseda SAŠ Pavel Černý, který přítomné přivítal a pozdravil zástupce organizací a institucí. Mezi vystoupeními zazněla řada cenných vzpomínek a myšlenek. Místostarostka Jitka Kolářová vzpomenula rodinné vazby na prezidenta TGM a kladla mravní apel pro kultivaci českého politického prostředí a pokoru, která vychází z rčení „mýliti se je lidské“, bývalý prezidentský kandidát Petr Hannig připomněl práci Antonína Švehly pro stát a národ, novinář a spisovatel Milan Macák zdůraznil zakladatelské úsilí Antonína Švehly při založení nadace České srdce, kde bylo pomáháno chudým lidem z měst za první světové války a po ní. Mezi vystupujícími byl i člen Společnosti Antonína Švehly Josef Břečka, který je iniciátorem založení muzea pražské periférie, kam Hostivař v minulosti do vzniku Velké Prahy, kterou ustanovila vláda Antonína Švehly, patřila. Mezi hosty se v závěru ujali slova vnuk ministerského předsedy Jana Malypetra, zástupce revizní komise SAŠ Jan Malypetr, který připomenul osudy svého dědečka, blízkého spolupracovníka Antonína Švehly a také Svatopluk Haugwitz, který vzpomněl osobnost divizního generála a zakladatele Vojenské zpravodajské služby Československa Čeňka Haužvice.

Poté následovalo společné focení u busty státníka s pozdravy pro pana starostu Milana Wenzla, který se léčí z leukémie, byl zahájen další ročník vlastivědné pouti spolu s posezením v restauraci Na Kačabce, kde proběhla diskuse.

Mgr. Pavel Černý