U příležitosti oslav vzniku Československé republiky uspořádala Společnost Antonína Švehly za finanční podpory městské části Praha 15 a pod záštitou starosty a nově zvoleného poslance Milana Wenzla shromáždění u busty prvorepublikového státníka Antonína Švehly.

Akce 27. října se zúčastnila řada významných hostů, mimo jiné Pavel Veselý, náměstek ministra zemědělství; Jan Doboš, ředitel Knihovny Antonína Švehly; Jitka Nováková, předsedkyně Ústředního výboru Demokratického klubu; předseda Českého svazu bojovníků za svobodu – oblastní pobočky Praha 15 Václav Kouba; Josef Prokeš, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů; vedoucí oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu Jiří Křesťan; zástupci Aktivních seniorů Praha 15 a dalších spolků.

Čestnou stráž drželi zástupci Obce Baráčníků Horní Měcholupy, TJ Sokol Hostivař, Junáku a Českého svazu bojovníků za svobodu. Sbor RadHost ze Základní umělecké školy Hostivař zazpíval oblíbenou píseň prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“ a oblíbenou píseň Antonína Švehly „Skřivánek zpívá, šveholí“.

Ve svém projevu starosta Milan Wenzl vyzdvihl výjimečnou osobnost Antonína Švehly po politické i mravní stránce a ve své řeči zdůraznil význam činnosti Antonína Švehly při založení Československa a inspiraci pro naše dnešní politiky.

Na závěr zazněla v provedení RadHostu státní hymna a organizátoři všem přítomným poděkovali za účast a mimořádně velký zájem o již tradiční akci.

Mgr. Pavel Černý,

předseda Společnosti Antonína Švehly (publikováno v prosincovém čísle časopisu MČ Praha 15 Hlasatel)