Vážení a milí přítomní, pracovní povinnosti mi, bohužel, nedovolují zúčastnit se dnešního slavnostního setkání k uctění památky Antonína Švehly.

Činnosti Společnosti Antonína Švehly si velice vážím. Oživení a šíření odkazu tak významného státníka, jakým Antonín Švehla bezpochyby byl, jen zvyšuje kvalitu života v naší městské části. Jsem rád, že mohu být jedním z těch, kteří činnost Společnosti Antonína Švehly podporují.

Těším se na další spolupráci a přeji příjemný zážitek z dnešního setkání.

Ing.Pavel Klega,
náměstek primátora Hl.m.Prahy, zastupitel MČ Praha 15Komentář Mgr. Pavla Černého: U příležitosti tradičního setkání, které proběhlo dne 26. října 2008 u busty A. Švehly v Hostivaři, obdržel předseda SAŠ Mgr. Pavel Černý mimo jiná přání též srdečnou zdravici od pana Ing. Pavla Klegy, náměstka primátora hlavního města Prahy, která obzvláště potěšila všechny přítomné.