Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

pracovní povinnosti mi, bohužel, nedovolují zúčastnit se dnes s vámi vzpomínkové akce u příležitosti 135. výročí narození Antonína Švehly, politika a státníka, který nemalou měrou přispěl ke vzniku samostatného Československého státu.

Dovolte mi, prosím, abych poděkovala Společnosti Antonína Švehly za záslužnou práci na zachování odkazu tohoto muže a jeho předávání dalším generacím.

S přáním vydařeného dne a se srdečnými pozdravy

Miroslava Němcová
1. místopředsedkyně PS PČR